Home
3 maart 1980
Eindelijk was het dan zo ver, een ieder mocht vanaf dat moment  
PTT goedgekeurd toetreden tot de 27mc CB (citizen band) of te  
wel burger band. De spelregels waren eenvoudig, minimaal 14  
jaar en 35 gulden voor het verkrijgen van een licentie af te halen  
(zonder examen te doen) bij het postkantoor. Ik die net het  
bestaan van een bakkie kende stond te trappelen en kocht mijn  
eerste 27mc bakje (een Hycom 2000 22 kanalen 0,5 watt) en  
een ware hobby was geboren. Van uit de locatie Leyenburg Den  
Haag (nu ruim 30 jaar geleden) liet ik mij voor het eerst horen.  
Met mijn Toka mobiel spriet vast aan de omlijsting van het  
zonnescherm was ik vaste klant. Overdag, s'avond en s'nachts  
maakte ik kennis met mede bak gebruikers uit mijn buurt en  
soms wanneer de drukte iets af nam probeerde ik wat verder te  
komen (een hele klus want zo velen hadden op dat moment een  
‘bakkie") Stoer met mijn QSL kaarten ter hand ging ik op pad.  
President, Major, Hycom, Skyline, Philips, Hosiden tafel mike,  
meters en voedingen wisselde zich snel af. Meetings, kaartjes  
ruilen (scheveningen 2de binnen haven), mobielen. Een leuke  
tijd om aan terug te denken. Nu jaren later luister ik hoofdzakelijk  
uit of laat mij soms horen. Vanaf 2011 heb deze nieuwe  
demensie bedacht aan de hobby van welleer en ben ik deze  
verzameling van MARC 22 en MARC 40:2 bakjes uit deze  
periode begonnen.
De uiterlijke overeenkomst tussen de eerste door de PTT  
goedgekeurde "PTT MARC" (22 kanalen 0,5 watt) bakken uit de  
begin jaren 80 en de 2de generatie door de PTT goedgekeurde  
bakken "MARC 40:2" (40 kanalen 2 watt) uit '82 viel al snel op,   
dezelfde Cybernet print met een speciaal voor de Nederlandse  
markt ontwikkelde 22 kanalen chip (PLL08A) werd later  
vervangen door een 40 kanalen versie.
De Betatek, President, Wipe zijn veelal omgebouwde Major,  
Hycom, Cuna, Wipe en Airbreaker bakjes. Hier onder enkele  
voorbeelden, zie meer MARC 40:2
Betatek 20
Major 3000
MARC machtiging informatie boekjes
3 maart 1980 - Het startsein, Nederland is  in de ban van "Het  
Bakkie" Onbezorgt zenden met een licentie en een PTT  
goedgekeurde zender!
PTT MARC en de maandbladen
Over de hype (waar velen druk mee in de weer waren) valt veel te  
lezen. In ondermeer het maandblad Break Break (later Radio  
Amateur Magazine) staan veel leuke, handige artikelen en  
uitgebreide testen van bakkies waarmee Nederland in de begin  
jaren van de legalisatie overspoeld raakte. Ook wordt bij het  
lezen duidelijk dat de hype in tegenstelling dat velen dachten al  
in 1983 sterk af nam. Bekijk hier het  het gehele documenten  
overzicht.pagina.
Stations en hun QSL kaart
Veel van de stations hadden hun persoonlijke QSL kaart  
bedoeld als aandenken en bevestiging van het gesprek dat was  
gemaakt en werden verstuurd of geruild tijdens "meetings" op  
afgesproken plekken of tijdens de vergadering van een 27MC  
vereniging. De kaarten waren veelal een uiting van persoonlijke  
creativiteit met verrassende skipnamen. Hier onder "De  
kattenbak" "Huggy Bear" "Hydro Mobiel" (Peter nog steeds  
actief) en "Volvo Willy" (Mijn ex buurman)
27mc op single en LP
In 1980 verscheen op vinyl de  
single "achter m'n bakkie" door  
de Wilo's en de op LP (de door   
Ger Loogman) geschreven en  
geproduceerde handleiding  
"hoe bedien ik de 27MC" welke  
door Tom Mulder werd  
ingesproken. Deze LP is een  
zeer uitgebreide handleiding in  
het tijdsbeeld van 1980 Zie  
hier de advertentie of beluister  
een fragment van deze LP.
27MC informatie - MARC handboeken
In de begin jaren van de MARC periode (voornamelijk in 1980)  
verschenen er tal van boeken vol handige tips, technische  
ondersteuning en spelregels ten doel alles uit de nieuwe manier  
van communiceren te halen. Hieronder getoond "Het CB  
handboek" door Robert Briel, "Het Marc C.B. boek" door Frank  
Bevers, "Een half WATT heel wat!" door Aaldruk van Utteren en  
"Het Nederlandse Handboek Marc - CB" door Lykele Jansma.
RAM "Break Break" reclame/promotie items
De huidige 27mc
De eerder zo drukke CB 27MC  
band is door intrede van GSM,  
PC en allerlei vormen van  
sociale media rustig te  
noemen (in Den Haag) Enkele  
(vaak dezelfde kanalen) zijn  
per regio in gebruik door een  
vaste kern. Zo nu en meld zich  
een nieuw komer of oud  
gediende aan. Ik ben van  
mening dat naast de huidige  
vooruit gestreefde techniek het  
"27MC bandje" nog steeds een  
functie kan hebben of kan  
dienen voor een stuk vertier<<
Enkele van de velen 27MC stikcers die werden uitgebracht.
MARC 40:2
Presidenk KP33
President Vegas
CEPT PR-27NL
"Sinds januari 2020 ondergaat de website een uitbreiding" en zal  
worden uitgebreid met Cept PR-27NL apparatuur. (meer  
informatie volgt) Bekijk het overzicht van Cept PR-27NL, de  
mobiel/basisbakken en porto's. Binnenkort zal ook de Cept  
documentatie, handleidingen en schema;s worden aangevuld.  
Denk u een aanvulling te hebben? mail mij dan info@pttmarc.nl
De Break Break
opbergmap
Alle Break Breat maandbladen  
vanaf nummer 0 jaargang  
1980 tot en met nummer 22  
jaargang 1981 netjes  
opgeborgen in de destijds  
verkrijgbare opbergmap.
info@pttmarc.nl
+31647598847
De Foto's van PTTMARC.NL hebben copyright©, het is niet toegestaan deze foto's te gebruiken - The pictures on PTTMARC.NL have copyright©, it is not allowed to use these pictures.